İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Nahl Suresi 84-92 (214.Bölüm)