İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Enbiyâ Sûresi 85-92 (267.Bölüm)