İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Hac Sûresi (23-29) (272.Bölüm)