İsmail Hünerlice Hoca Ünalan Sohbeti (Fıkıh Mektebi) 09.11.2022 - 15 REBİÜLAHİR 1444