İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Hac Sûresi (52-62) (276.Bölüm)