ORUCU BOZMAYI MUBAH KILAN ÖZÜRLER NELERDİR?

Orucu Bozmayı Mübah Kılan Özürler

İslam dini kolaylık dinidir. Ancak dinimizin geçerli saydığı bir özür bulunmadıkça farz olan Ramazan orucunu sonraya bırakamayız. Bu özürleri de şöyle sıralayabiliriz:

Sefer (yolculuk): Sefer ruhsatı şehirden çıktıktan sonra başlar. Meşakkat yoksa oruç tutması daha güzeldir.

Hastalık: Hastalığı oruç tutmasına mani olan veya oruç tuttuğu takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkarsa oruç tutmayabilir. Uzman ve Müslüman bir doktora sorarak bilgi almalıdır

Hamilelik ve emziren kadın: Hamile ve emzikli olan bir kadın kendine veya çocuklarına bir zarar gelmesinden korkarsa oruç tutmayabilir. Hamilelik halinin ileri günlerde olması şart değildir. Aynı şekilde emzirme hali sona erinceye kadar oruç tutmayabilir. Emzikli kadının durumu ister kendi çocuğunu emzirsin veya ister ücretli ister ücretsiz olsun aynı hüküm geçerlidir. Hamile kadın ve emzikli kadın orucu tutup tutamayacağına uzman bir doktorun görüşüyle karar verebilir. Eğer kendisi tutamayacağı kanaatine kesin olarak sahipse orucunu tutmayabilir.

Tehdit Edilmek: Tehdit altında bulunan bir kimsenin orucunu bozması mubahtır. Ölümle veya uzvu kaybetme korkusu gibi vücuduna bir zarar verilmekle tehdit olunan kimse orucunu bozabilir.

Şiddetli Açlık ve Susuzluk: Oruçlu bir kimsenin aklınin bozulmasından veya bazı duygularının yok olmasından 

korkacak derecede şiddetli açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşılaşması durumunda orucunu bozması caizdir

Yaşlılık: Yılın bütün mevsimlerinde oruç tutmaktan aciz olan kimselerin oruç tutmamaları caizdir. Bu şekilde olan yaşlı kimseler için belirli bir yaş oranı olmaksızın oruç tutacak kudretlerinin olmaması yeterlidir.