İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Şuarâ Sûresi (10-37) (303.Bölüm)