İsmail Hünerlice Hoca Cuma Vaazları (Mahmud Ustaosmanoğlu Camii) 25.11.2022 - 1 Cemaziyelevvel 1444