İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Enbiyâ Sûresi 105-112 (269.Bölüm)