İsmail Hünerlice Hoca Cuma Vaazları (Mahmud Ustaosmanoğlu Camii) 14.04.2023 - 23 Ramazan 1444