İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Hac Sûresi (30-35) (273.Bölüm)