İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Hac Sûresi (11-22) (271.Bölüm)