İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Enbiyâ Sûresi 94-104 (268.Bölüm)