İsmail Hünerlice Hocaefendi ile Rûhu'l - Furkan Dersleri Hac Sûresi (03-10) (270.Bölüm)