KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR?

Orucu bozan aynı zamanda da kaza ve kefareti gerektiren durumlar Prof. Dr Vehbe Zühaylin İslam fıkıh ansiklopedisinde iki kısımda toplanmıştır.

1. kısım: Şeri bir özür olmaksızın gıda ve gıda  özelliği taşıyan her türlü maddeleri bilerek almak.Bilerek keyif verici herhangi bir madde kullanmak kefereti gerektirir çünkü bu durumda mide tatmin olmuştur. 

2.kısmın: Cinsi arzuyu tam olarak tatmin etmek.

Buda ön veya arka uzuvlardan cinsi ilişkide bulunmakla olur. İster ilişkide bulunan olsun ister bulunulan buna karışanların kefaret vermeleri gerekir. 

Bu ilişkide boşalma olsun veya olmasın temasın gerçekleşmesi ile suç gerçekleşmiş olur